HMS og kvalitet

HMS og kvalitet

CCB Mongstad AS har høy fokus på sikkerhet og investerer hvert år mye i å gjøre basen til en trygg og god arbeidsplass.

På Mongstadbase sine områder er det mange aktører som driver sin virksomhet rettet mot offshore og forsyninger til oljevirksomheten , noe som betyr at her normalt er stor aktivitet.

Vi er opptatt av alle som ferdes på baseområdet sin sikkerhet, det er derfor viktig at alle som ferdes på eller er brukere disse områdene, har felles forståelse av hvor viktig det er at alle bidrar for å kunne oppnå et høyt nivå på HMS og sikring.

Dette får en best til gjennom gode holdninger, riktig opplæring og etterlevelse av de krav og retningslinjer som gjelder.

Er du ansatt , innleid , besøkende, transportør eller du har andre oppgaver på basen, legger vi til rette for at ditt opphold skal være best mulig, også når det gjelder sikkerhet.

Sikkerhetsfilosofi

  • Mongstadbase skal anerkjennes for høy kvalitet på alt sikkerhetsarbeid.
  • Alle skader og tap kan unngås.

CCB Mongstad AS er sertifisert iht. ISO 9001:2008.

Sikkerhetsregler

  1. Jeg skal følge regler og prosedyrer.
  2. Jeg skal bruke den tid som er nødvendig for å utøre arbeidet på en sikker måte.
  3. Jeg skal reagere på og rapportere hendelser og farlige forhold.

Sertifikater

Se oversikt over våre sertifikater her

Les mer

Kontakt oss

Administrasjon / Personal
kmv@ccb.no
Forretningsutvikling / Eiendom
kurt.hauge@ccb.no
Faktura
faktura.mongstad@ccb.no
Havn
port.mongstad@ccb.no
HMSSK
janyngve.kvamme@ccb.no
Teknisk
robert.fredheim@ccb.no
Økonomi
irene.leirvag.fanebust@ccb.no

Kontaktinformasjon

CCB Mongstad AS
Storemyra 162
5954 Mongstad

Sentralbord: 56 36 30 00
Fax: 56 36 09 25
Hovedvakt: 483 07800